Ganggeng Kanyut (Fließende Wasserpflanzen)

 

Pamor Ganggeng Kanyut ist leicht zu verwechseln mit Pamor Kenanga Ginubah und Tumpal Keli. Pamor Ganggeng Kanyut gehört zu den schönsten Pamormotiven.

 

Die magische Kraft von Pamor Ganggeng Kanyut verstärkt die Autorität und fördert den schnellen Umgang mit anderen. Der Besitzer dieses Pamormotivs soll viele Freunde haben, sowohl unter der Elite als auch im gewöhnlichen Volk. Man sagt wohl, dass viele Freunde auch viel Glück bedeuten.

 

Pamor Ganggeng Kanyut ist eine Form von Pamor Mlumah, Miring und Rekan. Einige Kerisexperten sind der Meinung diese Pamor gehört zu den auserwählten Pamormotiven. Es gibt auch die gegenteilige Meinung.

 

 

 

Ganggeng Kanyut (floating aquatic plants)

 

Pamor Ganggeng Kanyut is easy to confound with Pamor Kenanga Ginubah and Tumpal Keli. Pamor Ganggeng Kanyut belongs to the most beautiful pamor motifs.

 

The magic strength of Pamor Ganggeng Kanyut strengthens the authority and promotes fast handling to others. The owner of this pamor motif is told to have many friends, both under the elite and in the usual people. One probably says that many friends mean also much luck.

 

Pamor Ganggeng Kanyut is a form of pamor Mlumah, Miring and Rekan. Some of the kriss experts think it is a selected pamor motif and suitable for everyone. But there is also an opposite view.

 

 

 

Ganggeng Kanyut (Meerdrijvende waterplanten)

 

Pamor Ganggeng Kanyut is gemakkelijk te verwarren met pamor Kenanga Ginubah en Tumpal Keli. Pamor Ganggeng Kanyut behoort tot de moeilijk te maken pamormotieven.

 

De magische kraht van pamor Ganggeng Kanyut versterkt het gezag en bevordert een vlotte omgang met anderen. De bezitter van dit pamormotief zal veel vrienden hebben, zowel onder de elite als onder het gewone volk. Men zegt wel dat veel vrienden ook veel geluk betekent.

 

Pamor Ganggeng Kanyut is een vorm van pamor Mlumah, Miring en Rekan.. Sommige krissenkenners zijn van mening dat het tot pamor Ganggeng Kanyut to de gekozen pamormotieven  behoort en dus niet voor iedereen geschikt is, terwijl anderen het tegendeel beweren.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Het is een sterk positief pamor, doch niet voor iedereen. Beschermt tegen ziekten en is in staat deze te genezen.