Kupu Tarung (Kämpfende Schmetterlinge)

 

Die Pamor Kupu Tarung sieht aus wie eine Reihe von Schmetterlingen, die sich über die gesamte Länge der Klinge erstreckt.

 

Einigen Keriskennern zufolge besitzt die Pamor Kupu Tarung die magische Kraft den Umgang mit anderen Menschen flexibel zu gestalten, darum erhält der Besitzer dieses Pamor-motivs viele Freunde.

 

Pamor Kupu Tarung ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Folgt man einem Teil der Keriskenner gehört sie zu den nicht ausgewählten Pamormotiven und ist für jeden bestimmt. Andere sind anderer Meinung.

 

 

 

 

Kupu Tarung (Fighting Butterflies)

 

The image of pamor Kupu Tarung is like a row of butterflies and you find them all over the whole length of the blade.

 

Some kriss experts mean that the magical strength of pamor Kupu Tarung helps to live flexible with all people, so the owner has many friends.

 

Pamor Kupu Tarung is a form of pamor Miring and Rekan. Some kriss experts mean that this is a selected pamor motif and suitable for everyone. But some have different thoughts.

 

 

 

 

Kupu Tarung (Vechtende Vlinders)

 

De afbeelding van pamor Kupu Tarung lijkt op een rij vlindervleugels over de gehele lengte van de kling verspreid.

 

Volgens krissenkenners bezit pamor Kupu Tarung eeen magische kracht, die de omgang met anderen soepel laat verlopen, waardoor de bezitter van dit pamormotief veel vrienden krijgt.

 

Pamor Kupu Tarung is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort volgens een deel der krissenkenner tot de niet gekozen pamormotieven en is voor iedereen geschikt. Anderen zijn he tegendeel van mening.