Batu Lapak - Watu Lapak (ein flacher Stein)

Pamor Batu Lapak findet man in der Regel auf der Basis. Es wird von mindestens fünf Pamorlinien die einem Halbkreis ähneln oder einer stumpfen Bergspitze gleichen.

Pamor Batu Lapak hat eine magische Kraft, die Gefahr abwehrt und Selbstverteidigungstechniken vereinfacht.

Pamor Batu Lapak ist eine Form der Pamor Miring und Rekan. Sie gehört zu den ausgewählten Pamormotiven und ist nicht für jedermann geeignet.

 

 

Batu Lapak - Watu Lapak (a flat stone)

Pamor Batu Lapak can be found usually on the base. There is at least five pamor lines resemble a semicircle or a blunt mountaintop.

Pamor Batu Lapak has a magical power that wards off danger and simplified self-defense techniques.

Pamor Batu Lapak is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the selected pamor motifs and is not suitable for everyone.

 

Batu Lapak - Watu Lapak (Een platte steen)

 

Pamor Batu Lapak bevindt zich gewoonlijk op de basis. Het wordt gevormd door minstens vijf pamorlijnen, die enigszins op een halve cirkel of een wat stompe bergtop lijken.

 

Pamor Batu Lapak heeft een magische kracht die gevaar afweert en het zich eigen maken van zelfverdedigingstechnieken vereenvoudigt.

 

Pamor Batu Lapak is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iedereen geschikt.

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit pamor wordt gezien als een vorstelijk pamor. De dragers zullen rijk worde en aan niets gebrek hebben. Het behoort van vader op zoon te geen. De drager zal veel schone vrouwen krijgen en nooit ruzie in huis hebben.