Winih (Samen)

Pamor Winih ähnelt Pamor Udan Mas, hat aber nur ein oder zwei Gelenkkugeln. Manchmal ist dies Pamormotiv nur auf der einen Seite der Ganja.


Wie der Name schon sagt hat Pamor Winih eine magische Kraft, die Wachstum und Entwicklung fördert. Diese Pamor Motiv ist ideal für Geschäftsleute und Unternehmer.

 

 

Winih (seeds)


Pamor Winih similar pamor Udan Mas, but has only one or two ball joints. Sometimes this is Pamormotiv only on one side of the Ganja.


As the name suggests pamor Winih has a magical power that promotes growth and development. This pamor motif is ideal for business people and entrepreneurs.

 

 

Winih (Zaad)

 

Pamor Winih lijkt op pamor Udan Mas, maar heeft slechts één of twee gelede bolletjes. Soms bevindt dit pamormotief zich maar op één zijde van de ganja.

 

Zoals de naam ook al engiszins aangeeft beschikt pamor Winih over een magische kracht, die groei en ontplooiing bevordert. Dit pamor motief is zeer geschikt voor zakenlieden en ondernemers.