Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

Ron Pring

Ron Andong

Ron Dadap

Kudup Cempaka

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

Kudup Teratai

Kudup Melati

Megantara

Puthut Luk 5

Dapur Tombak Lurus

1. Baru

2. Baru Penatas

3. Sapit Abon

4. Baru Tropong

5. Sujen Ampel

6. Bong Ampel

7. Baru Karno / Kuping

8. Bring Drajit

9. Bring Lanang

10. Bring Wadon

11. Totog

12. Cekel Beluluk

13. Ron Pring

14. Sedah

15. Ron Andong

16. Ron Dhadap

 

Dapur Tombak Luk 3

1. Buta Meler

2. Pandhu / Pandhu Naga

3. Panggang Lele

4. Banyak Angrem

 

Dapur Tombak Luk 5

1. Sladang Hasta

 

Dapur Tombak Luk 7

1. Kracau oder Karacan

2. Mengantara

3. Lung Gandu

 

Dapur Tombak Luk 9

1. Mangkon

 

Dapur Tombak Luk 11

1. Carita Anoman

2. Carita Blandogan

 

Dapur Tombak Kala Wijan

1. Tunjung Astra

2. Nagendra

3. Wulan Tumanggal

4. Dwisula

5. Trisula

6. Catursula

7. Pancasula

8. Rosan Dita

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

Puthut Luk 11

Kuntul Nglangak

Panggang Lele

Sigar Jantung

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

Cacing Kanil Luk 11

Cacing Kanil Luk 5

Sladang Hasta Luk 5

Ular Berjalan

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

Ular Berenang

Ular Menyerang

Sabuk Inten

Dwisula

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

Kudi Luk 3

Kudi Luk 9

Karo Welang Luk 13

Trisula Luk 5

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

Trisula Luk 11

Biri Lanang

Biri Wadon

Ron Pring

Dapur Tombak Luk Khusus

1. Cacing Kanil (3, 5 oder 7 Luk)

2. Banyak Angrem

3. Kuntul Ngantuk

 

 

 

 

 

Baru Kuping

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

 

 

 

 

 

Leer / empty

Bitte um Zusendung von Fotos /

Please send photoes

Baru Tropong

Cekel